Etsivulle Ympäristöasiaa
Ympäristöasiaa

Ympäristöasiaa

Yli 130 vuotta jatkuneen toimintamme ajan olemme valmistaneet tuotteemme hyvissä työolosuhteissa, vettä ja energiaa säästäen.

Pidämme tärkeänä että tuotteemme ovat ekologisia ja edistävät kestävää kehitystä. Henkel on jo hyvin aikaisessa vaiheessa alkanut kantaa vastuuta ihmisestä ja ympäristöstä johtavien merkkituotteiden valmistajana.

Henkel-yrityksen tavoite on aina ollut kestävä kehitys. Kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta ja sosiaalisen vastuu ovat yrityksemme arvoja. Haluamme tyydyttää nykyajan ihmisten tarpeet tuotemerkkiemme ja käyttämämme teknologian avulla kuitenkaan vaarantamatta tulevien sukupolvien kehitysmahdollisuuksia. Tämä on periaate kaikessa toiminnassamme, koko arvoketjussa raaka-aineista tuotantoon ja logistiikkaan sekä tuotteiden käyttöön ja niiden hävittämiseen.

Pesu- ja puhdistusaineissamme noudatetaan pesuaineiden lainsäädäntöä EU-lainsäädäntöä (648/2004/EG) joka asettaa vaatimuksia mm. tuotteiden biohajoavuudelle (tuotteen hajoavuudesta luontoon). Tuotteidemme kaikki pesuaktiiviset aineet eli tensidit ovat biohajoavia (OECD testi 301).

Keskitymme kehittämään tuotteita, joiden käyttö kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa. Matalissa lämpötiloissa käytettävät pyykinpesuaineet ovat yksi esimerkki tällaisesta tuotekehityksestä. Pyrimme tarkasti kohdennetun viestinnän avulla vaikuttamaan kuluttajien ja asiakkaiden valintoihin. Kannustamme kuluttajia energiansäästöön ottamalla osaa esimerkiksi International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (A. I. S. E.)  järjestön Save Energy, Save Water -hankkeeseen. Tämän aloitteen tavoitteena on saada eurooppalaiset kuluttajat kiinnostumaan veden ja energian säästöstä päivittäisessä elämässä.

Kymmenen vuoden aikana (vuodesta 1998 vuoteen 2007) saatiin aikaan huomattavia vähennyksiä tuotannossa. Veden kulutus laski 48 %, energian kulutus väheni 40 %, ja siihen liittyvät hiilidioksidipäästöt vähentyivät 33 %. Jätteitä syntyi 37 % vähemmän. Tavoitteemme on vuoteen 2012 mennessä säästää lisäksi 10 % veden kulutusta, 15 % energian kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä ja saada jätteet vähenemään 10 % verrattuna vuoden 2007 tasoon.

Kestävä kehitys
Lisää tietoa www.henkel.fi -sivustolta.

Tolu Facebookissa